18001028393 (Toll Free) | College Code 143 | Committees | Career
IMSEC

Academic Results

ODD SEMESTER RESULTS

University Results (ODD Semesters)-B.Tech 2nd Year

Session Pass% Class Average
2019-20 82 51.93
2018-19 86.6 57.26
2017-18 87.23 59.37
2016-17 84.9 54
2015-16 90.37 51.96

Top Ten Students (ODD Semester 2019-20)

Roll No. Name Total %
1814310221 SUMIT TRIPATHI 85.9
1814310158 RAJ NANDINI SARRAF 84.8
1814310156 PRIYESH KUMAR DWIVEDI 84.7
1814310140 PRADUMN GAUD 84.4
1814310209 SHUBHAM MISHRA 84.2
1814310038 ANCHAL 83.9
1814310027 AKSHAT AGRAWAL 83.7
1814310010 ABHINAV SINGH 83.3
1814310232 UTKARSH GUPTA 83.1
1814310249 YUKTA SAHU 82.4

University Results (ODD Semesters)-B.Tech 3rd Year

Year Pass% Class Average
2019-20 94 56.35
2018-19 93.1 59.4
2017-18 97.5 57.5
2016-17 99.6 58.94
2015-16 99.5 56.01

Top Ten students (ODD Semester 2019-20)

Roll No. Name Total
1714310179 SHIVI VATS 89.1
1714310193 SONAL TANDON 88.3
1714310114 NAVNEET CHAUDHARY 86.9
1714310031 ANAMIKA AWASTHI 85.9
1714310213 VAISHANAVI GUPTA 85.8
1714310214 VEDANT SINGH 85.7
1714310083 JAGRATI SAHU 84.7
1714310207 UTKARSH UPADHYAY 84.5
1714310141 RAGHAV RASTOGI 84.1
1714310049 AVISHA SHARMA 83.9

University Results (ODD Semesters)-B.Tech 4th Year

Session AVG Pass %
2019-20 56.58 98.27
2018-19 58.9 97.4
2017-18 58.26 100
2016-17 58.26 100
2015-16 57.58 100

Top Ten students (ODD Semester 2019-20)

Roll No. Name Total
1614310123 NAMAN TYAGI 835
1614310116 MIMANSHA SINGH 833
1614310221 VISHAL SHARMA 822
1614310002 ABHAY MUDGAL 821
1614310098 JYOTI MAURYA 813
1614310166 SAMRIDDHI SRIVASTAVA 813
1614310171 SAPNEET KAUR HORA 812
1614310195 SMRITI LAL 810
1614310105 DIVI GUPTA 808
1614310151 RENUKA SINGH 804

EVEN SEMESTER RESULTS

University Results (EVEN Semesters)-B.Tech 2nd Year

Session Pass% Class Average
2012-13 85 48.1
2013-14 89 46.56
2014-15 90 48.35
2015-16 93 58.9
2016-17 91 54.13
2017-18 89.1 56.57
2018-19 95.5 58.4

Top Ten students (EVEN Semester 2018-19)

Roll No. Name Total
1714310193 SONAL TANDON 91.2
1714310179 SHIVI VATS 89.4
1714310214 VEDANT SINGH 88.3
1714310126 PRAKHAR AGARWAL 87.2
1714310207 UTKARSH UPADHYAY 86.9
1714310083 JAGRATI SAHU 86.2
1714310049 AVISHA SHARMA 86.0
1714310073 HARSH AGARWAL 85.9
1714310018 AKASH PANDEY 85.7
1714310184 SHRADHA AGARWAL 85.6

University Results (EVEN Semesters)-B.Tech 3rd Year

Year Pass% Average
2018-19 94.4 57.9
2017-18 97.5 57.5
2016-17 99.6 58.94
2015-16 99.5 56.01

Top Ten students (EVEN Semester 2018-19)

Roll No. Name Total
1614310221 VISHAL SHARMA 89.4
1614310151 RENUKA SINGH 88.4
1614310105 DIVI GUPTA 87.8
1614310095 HIMANSHU SINGH 87.5
1614310123 NAMAN TYAGI 86.9
1614310130 NITISH SINGH 86.0
1614310067 DEEPAK JAIN 85.8
1614310140 PRIYA PATEL 85.6
1614310002 ABHAY MUDGAL 85.6
1614310116 MIMANSHA SINGH 84.7

University Results (EVEN Semesters)-B.Tech 4th Year

Year Pass% Class Average
2014-15 100 51.52
2015-16 100 57.77
2016-17 100 61.72
2017-18 99.08 61.085
2018-19 97.50 61.18

Top Ten students (EVEN Semester 2018-19)

Roll No. Name Total
1514310179 SAURABH KUMAR 873
1514310102 LOKESH KUMAR TIWARI 849
1514310105 MANISH BANSAL 847
1514310053 ARPIT GARG 846
1514310092 KAJAL 846
1514310103 MAGHVENDRA SINGH 845
1514310227 VAIBHAV KAPIL 843
1514310195 SHIVANSH SRIVASTAVA 842
1514310206 SOUMYA GUPTA 842
1514310221 URVASHI TYAGI 840
Apply Now