NAAC

Contact Us

Mr. Uday Singhta
Sports Officer
+91- 9650112264
+91- 120-4940000 - Ext.-844
1 Volleyball (Boys)
 • Samarth -
 • Abhinav Chaudhary - +91-6396564460
 • Deepanshu Chjauhan - +91-8630809140
 • Parikshit Rana - +91-7505360115
 • Prakhar Pandey - +91- 6306189756
 • Abhishek Chaurasia - +91- 8382859955
 • Om Veerwal - +91- 9625486839
 • Anurag Singh - +91- 8840514805
 • 2 Volleyball (Girls)
 • Rajshree Singh - +91- 9368211791
 • Ashita Chaudhary - +91- 9720162363
 • Sanskriti Vardhan - +91- 8052780671
 • Nidhi - +91- 7268019619
 • Habeeb Gufran - +91- 8318733772
 • 3 Athletics, Kho Kho
 • Daksh Gupta - +91- 9599341391
 • Anurag Yadav - +91- 8853287888
 • Ashish Dubey - +91- 7080785662
 • 4 Football
 • Ojaswat Srivastav - +91- 8318976695
 • Aditya - +91 - 6005280125
 • 5 400 mtr, Shotput, Discuss Throw
 • Anurag Singh - +91- 8840514805
 • Anmol Mishra - +91- 8318428073
 • 6 Chess
 • Pratyush Giri - +91- 7307934010
 • Nishant Lohani - +91- 9690126021
 • 7 Badminton
 • Abhishek Kashyap - +91 - 9098279431
 • Mrinal - +91 - 9410027144
 • Kishan Kumar - +91 - 7004431316
 • 8 Basketball (Boys)
 • Mrinal - +91 -9410027144
 • Nitin - +91 - 8948628260
 • Shivam Parashar - +91 - 7310940262
 • Dhananjai Saxena - +91 - 9319784914
 • Yashwardhan - +91 - 9650414263
 • Priyanshu Sharma - +91 - 7428858727
 • Sarthak Sharma - +91 - 8126664607
 • Jatin Pratap Singh - +91 - 9368851212
 • Suryansh Katiyar - +91 -
 • 9 Basketball (Girls)
 • Ritika Grewal - +91 - 8979199077
 • Shrishti Singh - +91 - 8448119899
 • Kanak Chaudhary - +91 - 7302561032
 • Ankita Arora - +91 - 9149056760
 • Kirti Tyagi - +91 - 9910344235
 • 10 Running
 • Saif Mohammad - +91 - 9555131459
 • Devesh - +91 - 9076937173
 • 11 Table Tennins(Boys)
 • Adhya Suman - +91 - 7256865401
 • Priyanshu Goel - +91 - 7351799331
 • Pratham Saraswat - +91 - 7060808003
 • Devansh Gupta - +91 - 8445031928
 • Shivam Singh - +91 - 9651026293
 • 12 Kabaddi
 • Affan - +91 - 707868892
 • Arpit Rai - +91 - 8957906346
 • Harsh Rathi - +91 - 6396765561
 • Rudra Sharma - +91 - 8923394808
 • 13 Carrom
 • Mrindul Khandelwal - +91 - 9792782103
 • Aman Kushwaha - +91 - 9289857233
 • Apply Now