IMSEC

Academic Results & University Rank Holders

ODD SEMESTER RESULTS

University Results (ODD Semesters)-B.Tech 2nd Year

Session Pass% Class Average
2019-20 76.07 49.92
2018-19 83.50 53.63
2017-18 91.83 58.60

Top Ten Students (ODD Semester 2019-20)

S.No Roll No. Name Total %
1 1814313048 KHUSHI SRIVASTAVA 87.79
2 1814313003 AAYUSHI 86.73
3 1814313042 ISHIKA MITTAL 84.42
4 1814313043 ISHITA ROY CHOUDHURY 83.79
5 1814313065 NIMEESHA RANA 82.95
6 1814313125 YASHI THAKUR 80.63
7 1814313002 AASTHA GARG 80.31
8 1814313055 MANSI CHAUHAN 79.26
9 1814313089 SAKSHI SINGH 78.94
10 1814313058 MOHD SAIM AZIZ 77.78

University Results (ODD Semesters)-B.Tech 3rd Year

Session Pass% Class Average
2019-20 95.70 54.77
2018-19 87.00 57.65
2017-18 95.00 56.93

Top Ten Students (ODD Semester 2019-20)

S.No Roll No. Name Total %
1 1714313061 PALAK KAPOOR 90.2
2 1714313036 KAJAL KHANNA 89.6
3 1714313086 KM SHRADDHA KATIYAR 87.3
4 1714313039 KM. PREETI. 87.1
5 1714313021 AYUSH SINGH 86.1
6 1714313029 GOVIND SINGH 85.5
7 1714313035 JEEGISHA SRIVASTAVA 84.6
8 1714313032 ISTUTI AGARWAL 83.7
9 1714313071 PRINCE CHAUHAN 83.6
10 1714313053 NAKUL MITRA 82.4

University Results (ODD Semesters)-B.Tech 4th Year

Session AVG Pass %
2019-20 54.55 95.75
2018-19 57.98 96.19
2017-18 56.44 98.90

Top Ten Students (ODD Semester 2019-20)

S.No Roll No. Name Total %
1 1614313047 NANCY KULSHRESTHA 88.1
2 1614313060 PRASHANT BRAHMBHATT 87.3
3 1614313016 ASHIRWAD VASHISTHA 87
4 1614313030 HARSHITA SRIVASTAVA 85.4
5 1614313040 MEGHA BATRA 84.7
6 1614313053 OMISHA SHARMA 84.7
7 1614313006 ADITI CHAUDHARY 84.2
8 1614313078 SHIVAM SHUKLA 84.1
9 1614313059 PRANJAL AGARWAL 83.8
10 1614313051 NITESH KUMAR VERMA 83.7

EVEN SEMESTER RESULTS

University Results (EVEN Semesters)-B.Tech 2nd Year

Session Pass% Class Average
2017-18 80.61 57.12
2018-19 84.54 54.01
2019-20 100 64.84

Top Ten Students (EVEN Semester 2019-20)

S.No Roll No. Name Total %
1 1814313048 KHUSHI SRIVASTAVA 91.44
2 1814313065 NIMEESHA RANA 90.56
3 1814313042 ISHIKA MITTAL 90.33
4 1814313003 AAYUSHI 89.44
5 1814313125 YASHI THAKUR 88.56
6 1814313002 AASTHA GARG 87.67
7 1814313043 ISHITA ROY CHOUDHURY 86.78
8 1814313058 MOHD SAIM AZIZ 84.89
9 1814313009 AKRITI SINGH 84.56
10 1814313027 AYUSH GUPTA 84.33

University Results (EVEN Semesters)-B.Tech 3rd Year

Year Pass% Average
2017-18 96.19 58.70
2018-19 87.50 54.68
2019-20 100 66.96

Top Ten Students (EVEN Semester 2019-20)

S.No Roll No. Name Total %
1 1714313086 KM SHRADDHA KATIYAR 92.9
2 1714313036 KAJAL KHANNA 92.7
3 1714313061 PALAK KAPOOR 91.7
4 1714313039 KM. PREETI 91.3
5 1714313029 GOVIND SINGH 90.3
6 1714313053 NAKUL MITRA 89.8
7 1714313021 AYUSH SINGH 89.4
8 1714313071 PRINCE CHAUHAN 89.3
9 1714313035 JEEGISHA SRIVASTAVA 88.7
10 1714313078 SAGAR GOEL 88.2

University Results (EVEN Semesters)-B.Tech 4th Year

Year Pass% Class Average
2016-17 100 60.54
2017-18 98.90 56.44
2018-19 96.19 57.98

Top Ten students (EVEN Semester 2018-19)

S.No Roll No. Name Total %
1 1514313025 AVNI AGGARWAL 87.5
2 1514313101 TARUN GARG 85.1
3 1514313057 NITISH KUMAR SINGH 85.0
4 1514313088 SHIVANI 84.9
5 1514313006 ABHISHEK SHRIVASTAVA 84.7
6 1514313017 ANKIT RAI 84.7
7 1514313053 NANDINI SINGHAL 84.6
8 1514313073 RISHABH OMAR 84.6
9 1514313109 VAISHNAVEE JAISWAL 84.4
10 1514313047 KUNDAN KUMAR 84.4
Apply Now